Algemene gezondheid en medicijngebruik

Het is belangrijk dat uw mondhygiënist op de hoogte is van uw algemene gezondheid en eventueel medicijngebruik. Bespreek het altijd, ook als er veranderingen zijn en u de mondhygiënist al regelmatig bezoekt.

Bepaalde ziektes, afwijkingen of leefgewoontes kunnen van invloed zijn op uw mondgezondheid. Dit geldt ook voor het gebruik van bepaalde medicijnen. Zij kunnen bijwerkingen geven in uw mond of invloed hebben op de behandeling. Dit kunnen redenen zijn tot een aangepaste behandeling.

Soms is het nodig om te overleggen met uw behandelend arts of specialist. Mocht dit het geval zijn, dan zal dit altijd vooraf met u worden besproken. Uw toestemming wordt hiervoor dan gevraagd.

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en vallen onder het medisch beroepsgeheim.

Meld altijd de situatie van uw algemene gezondheid en medicijngebruik aan uw mondhygiënist.